Stockholm
Butiken ligger i galleri-distriktet
på Södermalm. Många kultur- och
TV-personligheter är kunder. Vi erbjuder stor service och kunnighet.

Adress
Hornsgatan 36 ("hornspuckeln")
118 20 Stockholm

Tel 08-7029761

Maila till headoffice@maruschka.se

Öppet
vardagar 11-18
lördag 11-15

STOCKHOLM - LöDDEKöPINGE - FLORENS